Kurumsal

Çevre Politikamız

  1. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve ürünlerimizle ilgili mevzuata uymayı,
  2. Müşterilerimizin var olma sebebimiz oldugu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
  3. Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
  4. Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
  5. Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proakitf bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
  6. Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
  7. Entegre Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.